Performing Rajasthan - Reading Practices

Interdisciplinaire conferentie voor onderzoekers, organisaties en artiesten

Al meer dan 50 jaar groeien de podiumkunsten in Rajasthan, zowel lokaal als wereldwijd. De kunstvormen van de woestijnstaat van India zijn academisch goed onderzocht, vanuit historische perspectieven, de huidige evoluties en de aanpassingen in een geglobaliseerde wereld. Ondanks dat er goedbedoelde betrokkenheid is tussen organisaties / instellingen / NGO's en uitvoerende kunstenaarsgemeenschappen, en ondanks de groeiende internationale belangstelling en populariteit, blijft er een kloof bestaan ​​tussen theorie (academische kennis) en praktijk (de dagelijkse uitvoering van de kunsten door de huidige beoefenaars en de organisaties die hen ondersteunen).

Deze conferentie is het eerste grootschalige initiatief om podiumkunstenaars, internationaal bekende wetenschappers en kunstorganisaties samen te brengen in een multidisciplinaire conferentie. Op deze internationale conferentie komen onderzoekers uit Europa, de VS en India bijeen voor een intensief wetenschappelijk, cultureel en interdisciplinair uitwisselingsprogramma. Gedurende drie dagen van intensieve en interactieve sessies willen we theorie en praktijk overbruggen en verbinden, zinvolle uitwisseling aanmoedigen en nieuwe kansen creëren voor verder onderzoek en de ontwikkeling van kunstenaars. We streven er ook naar om gewetensvolle documentatie en bescherming, dieper begrip en intelligente vernieuwing in de kunsten van Rajasthan voor de toekomstige generaties te bevorderen.

 

Richard Williams
Ayla Joncheere
Gafur Khan
Concert
Georgie Pope
Lecture Demonstration
Kutle Khan
Kuldeep Kothari

Meer info over deze Artistieke uitwisseling?

Ik ga akkoord met de privacy policy*

Ontdek enkele van onze andere Artistieke uitwisselingen